אאמאזרייטים

מתוך פאנדום מאניה

האאמאזרייטים היו מין אנושי, שהפדרציה יצרה איתו קשר ראשון עד סוף המאה ה-23.