הדוקטור השלושה עשר

מתוך פאנדום מאניה

ערך זה הינו קצרמר בנושא אישים. ניתן ומומלץ לערוך ולהרחיב אותו.

בעוד שהיא לא הייתה זרה לשמירת סודות בעצמה, הדוקטור השלושה עשר חיה חיים מלאי קונספירציות ואמיתות שהתגלו שהותירו את הדוקטור לא בטוח בזהותה שלה. למרות שהיא הצליחה להסתיר את חוסר הביטחון שלה מאחורי פרסונה דינמית, סקרנית ואכפתית עד אין קץ, היא הייתה משחררת את זעמיה בהתפרצויות קצרות בלהט רגע מלחיץ. עם זאת, הרגעים הללו היו מעטים ורחוקים, כשהדוקטור בדרך כלל מאמין בתקווה, בחמלה ובמתן עזרה לכל מי שהיה זקוק לה.

דוקטור הו
הדוקטור (דוקטור הו)הדוקטור השניהדוקטור השלישיהדוקטור הרביעיהדוקטור החמישיהדוקטור השישיהדוקטור השביעיהדוקטור השמיניהדוקטור התשיעיהדוקטור העשיריהדוקטור האחד עשרהדוקטור השניים עשרהדוקטור השלושה עשרהדוקטור הארבעה עשר